CONTACT US

อินสดา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

อินสดารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
44 หมู่ 3 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 50230

E-Mail : insda.cm@gmail.com

Tel : 088-457-9177

contact & reservation

อินสดา รีสอร์ท 44 หมู่ 3 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230