บริษัทคูโบต้าพะเยา จำกัด (Kubota)


อินสดารีสอร์ท ได้รับเกียรติจากบริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด (Kubota) โดยคุณวุธ บอสใหญ่ใจดี ซ้อใหญ่ พาทีมงานมา Happy on tour เที่ยวเชียงใหม่กว่า 50 ชีวิตกันอย่างจุใจ อินสดารีสอร์ท ซึ่งเป็น ที่พักเชียงใหม่ สำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง พร้อมอาหารเพื่อสุขภาพที่ปรุงรสด้วยใจคัดสรรด้วยมือ

#อนสดารสอรท #เทยวเชยงใหม #ทองเทยว #จดกจกรรม

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square