Tourist Attractions

Language : TH | EN

วัดต้นเกว๋น

วัดต้นเกว๋น หรือวัดอินทราวาส เป็นวัดเก่าแก่สวยงาม และรักษาเอกลักษณ์ล้านนาไว้ออย่างสมบูรณ์ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2399-2412 ต้นเกว๋นเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งตามภาษาพื้นเมืองล้านนา ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่สร้างวัด จึงได้ชื่อวัดครั้งแรกว่า "วัดต้นเกว๋น" ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดอินทราวาส" มาจากชื่อของเจ้าอาวาสที่สร้างวัดผสมกับคำว่าเจ้าอาวาส (อินทร์+อาวาส) ความสำคัญคือ เป็นวัดที่ใช้เป็นสถานที่พักขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุจาก อำเภอจอมทอง มานครเชียงใหม่ ซึ่งสมัยก่อนถือว่าเป็นประเพณีของเจ้าหลวงเชียงใหม่

รูปภาพ : reviewchiangmai.com/3316

บ้านถวาย

เป็นหมู่บ้านหัตกรรมฝีมืออีกแห่งหนึ่ง มีชื่อเสียงด้านงานไม้แกะสลัก เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน นักท่องเที่ยว และผู้ที่ชื่นชอบนิยมงานศิลป แกะสลักมักมาซื้อไปตกแต่งประดับบ้าน ที่บ้านถวาย ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รูปภาพ : thaiticketmajor.com

พระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานแห่งฃาติ (พืชสวนโลก) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร พระธาตุดอยคำยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทย ที่ใช้กำหนดพื้นที่แทนสายตาก่อนที่จะนำเครื่องลงจอดที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่อีกด้วย
รูปภาพ : chiangmaionly.com

น้ำพุร้อนสันกำแพง

น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นน้ำร้อนที่ผุดมาจากพื้นโลกด้วยสารและแร่ธาตุ ทำให้เกิดความร้อน อุณหภูมิ 80 องศา เมื่อนำมาปรับให้ความร้อนลดลง ในการอาบน้ำแร่ เช่เท้า ก็จะทำให้เกิดผ่อนคลายร่างกายกระชุมกระชวย ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นการละลายไขมันในเส้นเลือดฝอย และไขข้อ ประโยชน์ในการสามารถต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างดีเลยทีเดียว
รูปภาพ : travel.mthai.com

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

พืชสวนโลก หรือช่วงฤดูงานพืชสวนโลก เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้ดอกไม้เมืองหนาว เมืองเหนือนานาชนิด ประดิดประดอย ผสมผสานกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ และสวยงามตระการตาอย่างไม่รู้โรยในช่วงฤดูหนาว อย่างที่ว่าฤดูหนาวต้องมาแอ่วเมืองเหนือ แล้วจะไม่ผิดหวัง
รูปภาพ : thaihrhub.com

ดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดดอยสุเทพ" นั้นที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของชาวเชียงใหม่ มีฐานะเป็นพระอารามหลวง ชั้นราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ (สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3050 ฟุต) อยู่เลขที่ 124 บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ตำบลดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีที่ดินตั้งวัด 36 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หรือดอยปุย ที่นักท่องเที่ยวได้ชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเชียงใหม่ทั้งเมือง
รูปภาพ : chiangmaiairportthai.com

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเมื่อแรกเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 มุ่งเน้นการให้บริการในตอนเย็นจนถึงกลางคืน และจัดเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ทั้งในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืน และอาจนับได้ว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของไนท์ซาฟารีสิงคโปร์ นอกจากนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังเน้นในความเป็น Nature Theme Park ซึ่งจะแตกต่างจากสวนสัตว์ทั่วๆไป รวมทั้ง Safari ในแอฟริกา โดยเน้นในด้านธรรมชาติวิทยา ชีวิตสัตว์ป่าที่อยู่ในเอเชีย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด หากเปรียบกับในแอฟริกา ก็ยังหาดูพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้ยากกว่าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
รูปภาพ : travelfortoday.com

ดอยอินทนนท์

แต่เดิมดอยอินทนนท์มีชื่อว่า "ดอยหลวง" หรือ"ดอยอ่างกา" ดอยหลวงหมายถึงภูเขาที่มีขนาดใหญ่ ส่วนที่เรียกว่าดอยอ่างกานั้นมีเรื่องเล่าว่า ห่างจากดอยอินทนนท์ไปทางทิศตะวันตก 300 เมตร มีหนองน้ำอยู่แหล่งหนึ่ง ลักษณะเหมือนอ่างน้ำ แต่ก่อนมีฝูงกาไปเล่นน้ำอย่างมากมายจึงเรียกว่า อ่างกา ต่อมาจึงรวมเรียกว่า ดอยอ่างกา ดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฎาน พม่าและมาสิ้นสุดที่นี่ สิ่งที่น่าสนใจของดอยนี้ไม่เพียงแต่เป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศ ด้วยความสูง 2565 เมตร จากระดับน้ำทะเลเท่านั้น แต่สภาพภูมิประเทศและสภาพป่าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าสน ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบตลอดทั้งวัน และในบางครั้งน้ำค้าง ยังกลายเป็นน้ำค้างแข็ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้มีผู้มาเยือนที่นี่อย่างไม่ขาดสาย
รูปภาพ : travel.mthai.com

ม่อนกุหลาบห้วยผักไผ่

เป็นหน่วยย่อยที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยผักไผ่ (ทุ่งเริง) ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแปลงกุหลาบหลายสายพันธุ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม
รูปภาพ : thairoyalprojecttour.com